Bitno je prepoznati i smanjiti pojavu elektroničkog
nasilja nad i među djecom i mladima.
Preuzmi aplikaciju za djecu ili za odrasle ovdje.
Pomozi onome kome je to najpotrebnije!